ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ปี งบประมาณ
๒๕๖๑

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้จันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ (ยางนอก) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ เอสี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลย ฮจ ๑๙๔๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลย กท ๙๓๖๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง