ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

ปี งบประมาณ
๒๕๖๑

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลัยดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอสี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นดอกดาวเรือง ๔๙๙ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประดับต้นดอกดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้ออุปกรณ์การปลูกต้นดอกดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานตัวชี้วัดรอบ ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาสักการะสมเด็จพระปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง