ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

เดือน เมษายน ๒๕๖๒

ปี งบประมาณ
๒๕๖๒

เดือน เมษายน ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ(ล้างใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ๒ เม.ย. ๒๕๖๒)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส.๒๕๖๒ ( ๒ เม.ย. ๒๕๖๒)