ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

ปี งบประมาณ
๒๕๖๒

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลข ฮจ-๑๙๔๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒)