ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ปี งบประมาณ
๒๕๖๒

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ฮจ ๑๙๔๑ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ห้องพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง