ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ปี งบประมาณ
๒๕๖๑

11 เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
11 เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
11 เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
11 เดือน มกราคม ๒๕๖๑
11 เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
11 เดือน มีนาคม ๒๕๖๑
11 เดือน เมษายน ๒๕๖๑
11 เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
11 เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
 
 
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ของสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่
ปี งบประมาณ
๒๕๖๑
 
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มิ.ย. 2561)
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มิ.ย. 2561)
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ค. 2561)
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2561)
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.พ. 2561)
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ม.ค. 2561)
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ม.ค. 2561)
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นดอกดาวเรือง จำนวน 200 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ต.ค. 2560)