ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ปี งบประมาณ
๒๕๖๒

11 เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
11 เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
11 เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
11 เดือน มกราคม ๒๕๖๒
11 เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
11 เดือน มีนาคม ๒๕๖๒
11 เดือน เมษายน ๒๕๖๒
11 เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
11 เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
11 เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
11 เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
11 เดือน กันยายน ๒๕๖๒
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานศุนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
11เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล)
 
 

ปี งบประมาณ
๒๕๖๑

11 เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
11 เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
11 เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
11 เดือน มกราคม ๒๕๖๑
11 เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
11 เดือน มีนาคม ๒๕๖๑
11 เดือน เมษายน ๒๕๖๑
11 เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
11 เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
11 เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
11 เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
11 เดือน กันยายน ๒๕๖๑
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ของสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่
ปี งบประมาณ
๒๕๖๒
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ( ๒๗ ส.ค.๒๕๖๒)
25072562 ประกวดราคาซื้อรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )( ๗ ส.ค.๒๕๖๒)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ( ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒)
 

 

 

 

ปี งบประมาณ
๒๕๖๑
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2561)
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2561)
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2561)
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มิ.ย. 2561)
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มิ.ย. 2561)
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ค. 2561)
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2561)
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.พ. 2561)
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ม.ค. 2561)
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ม.ค. 2561)
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นดอกดาวเรือง จำนวน 200 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ต.ค. 2560)