คำพยากรณ์อากาศต่างๆ ที่ท่านคิดว่าควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือให้ความหมายใหม่เพื่อความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ามความคิดเห็นของท่านเอง
1. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น
ทำให้อากาศหนาวเย็นลง
2. ทัศนวิสัย
ทำให้การมองเห็นดีหรือเลว
3. ฟ้าหลัวหรือหมอกแดด
ทำให้ท้องฟ้าไม่แจ่มใส
4. หย่อมความกดอากาศต่ำ
ทำให้มีฝนตกได้
5. ร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องฝน
ทำให้ฝนตกชุกต่อเนื่องได้
6. แนวลมพัดสอบ ทำให้มีฝนหรือฟ้าคะนองในช่วงบ่ายถึงค่ำ
7. อื่นๆ
 
ส่งคำพยากรณ์อากาศของตัวท่านเอง forc@metnet.tmd.go.th