ตารางคำนวนลมชั้นบนยูวี
แบบฟอร์มคำนวนลมชั้นบน(ยูวี) สามารถปริ้นส่งกรมได ้โดยไม่ต้องเขียนหรือคำนวนจากเครื่องคำนวน หรือโปรแกรมคำนวนลมชั้นบนโดยใช้โปแกรมโลตัส และที่สำคัญสามารถเซฟไฟล์ไว้ได้ด้วย
เรดิโอซอนด์
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับสถานีที่มีการปล่อยเรดิโอซอนด์ เท่านั้นคือ ศูนย์อุตุฯต่างๆและกรมอุตุฯ สามารถคำนวนลมยูวีในโปรแกรมนี้ได้เลย