สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
เดือนมกราคม
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนมีนาคม
 
เดือนเมษายน
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนมิถุนายน
 
เดือนกรกฎาคม
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
เดือนกันยายน
 
เดือนตุลาคม
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
เดือนธันวาคม