ตัวอย่าง
กรมอุตุนิยมวิทยา

โครงการอุตุนิยมวิทยาอาสาหมู่บ้าน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ


คุณลักษณะความโน้มของความกดอากาศระหว่าง 3 ชม.ก่อนทำการตรวจ
สัญญลักษณ์
เลขระหัส
ความหมาย
0
สูงขึ้นแล้วลดลง ความกดของบรรยายกาศเท่ากับหรือสูงกว่า 3 ชม.ที่แล้วมา
1
สูงขึ้นแล้วคงที่ หรือสูงขึ้นแล้วสูงขึ้นอย่างช้าๆ ความกดของบรรยายกาศขณะนี้สูงกว่า 3 ชม.ที่แล้วมา
2
สูงขึ้นเรื่อยๆ(สม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอ) ความกดของบรรยายกาศขณะนี้สูงกว่า 3 ชม.ที่แล้วมา
3
ลดลงหรือคงที่แล้วสูงขึ้น หรือสูงขึ้นแล้วสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ความกดของบรรยายกาศขณะนี้สูงกว่า 3 ชม.ที่แล้วมา
4
คงที่ ความกดของบรรยายกาศเท่ากับหรือสูงกว่า 3 ชม.ที่แล้วมา
5
ลดลงแล้วสูงขึ้น ความกดของบรรยายกาศเท่ากับหรือต่ำกว่า 3 ชม.ที่แล้วมา
6
ลดลงแล้วคงที่ หรือลดลงแล้วลดลงอย่างช้าๆ ความกดของบรรยายกาศขณะนี้ต่ำกว่า 3 ชม.ที่แล้วมา
7
ลดลงเรื่อยๆ(สม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอ) ความกดของบรรยายกาศขณะนี้ต่ำกว่า 3 ชม.ที่แล้วมา
8
คงที่หรือสูงขึ้นแล้วลดลง หรือลดลงแล้วลดลงอย่างรวดเร็ว ความกดของบรรยายกาศขณะนี้ต่ำกว่า 3 ชม.ที่แล้วมา


ภาพเมฆที่ทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนฟ้าคะนอง


เมฆชั้นต่ำ
(2 กม.หรือ 6,500 ฟุต)
เมฆคิวมูลัส (CU) ถ้าอยู่เป็นก้อนเดี่ยวๆ อากาศจะดี ถ้าเริ่มจับกลุ่มใหญ่ อาจจะมี ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้
เมฆสเตรตัส (ST) อาจทำให้มี ฝนละอองเกิดขึ้นได้
เมฆนิวโบสเตรตัส (NS) เมฆสีดำ มักมีฝนตกนาน 2-3 ชั่วโมง
เมฆสเตรโตคิวมูลัส (SC) อาจมีฝนตกเล็กน้อย และลักษณะอากาศไม่ค่อยเปลี่ยน
เมฆแนวตั้ง (เมฆชั้นต่ำ สูงถึง 18 กม.)
เมฆคิวมูลัสหอคอย (TCU) เริ่มจับกลุ่มใหญ่ และพัฒนาเป็นเมฆฝนฟ้าคะนอง
เมฆคิวมูโลนิมบัส (CB) หรือเมฆฝนฟ้าคะนอง มีฝนฟ้าคะนอง ฝนหนัก ลูกเห็บ ลมกระโชก เกิดขึ้นได้

เมฆชั้นกลาง
(2-8 กม. หรือ 6,500-25,000 ฟุต)
เมฆอัลโตคิวมูลัส (AC) บอกลักษณะอากาสดี โดยเฉพาะหลังพายุฝน
เมฆอัลโตสเตรตัส (AS) มีสีเทาหรือน้ำเงิน ถ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำทึบขึ้น
ก็จะทำให้เกิดฝน

เมฆชั้นสูง
( 6-18 กม.หรือ 20,000-60,000 ฟุต)
เมฆเซอรัส (CIi) เมฆที่บ่งบอกลักษณะอากาศดี
เมฆเซอโรสเตรตัส (CS) อาจมีฝนเกิดขึ้นได้
เมฆเซอโรคิวมูลัส (CC) บ่งบอกอากาศดี
เมฆที่เกิดจากไอพ่นเครื่องบิน

การตรวจวัดน้ำฝน
ลักษณะในการสังเกตุความแรงฝน
ฝนเล็กน้อย

หยดน้ำฝนจะตกกระจัดกระจาย ไม่ทำให้พื้นดินแฉะทั่วไป สามารถมองเห็นหยดน้ำฝนได้ชัดเจน
ฝนปานกลาง

มองเห็นหยดน้ำฝนไม่ได้ชัดเจน เมื่อตกกระทบพื้นดินหรือคอนกรีตจะเห็นละอองน้ำฝนกระเด็น
ฝนหนัก

ฝนตกลงมาต่อเนื่อง ไม่สามารถมองเห็นหยดน้ำฝนได้ ละอองน้ำฝนที่กระเด็นสูงหลายเซนติเมตรจากผิวดินหรือคอนกรีต
ความแรงฝนจากการตรวจ (ผลการตรวจในเวลา 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา )
ฝนเล็กน้อย
0.1 - 10.0 มม.
ฝนปานกลาง
10.1 - 35.0 มม.
ฝนหนัก
35.1 - 90.0 มม.
ฝนหนักมาก
90.1 มม. ขึ้นไป
**** ฝนตกต่อเนื่อง ****
ควรระมัดระวังหากฝนตกต่อเนื่องมากเกิน
_____________ ม.ม.

การคาดคะเนอัตราเร็วลม (Beaufort Wind Scale)
ความเร็วลม (กม./ชม.)
ลักษณะลม
ผลกระทบที่สังเกตุได้
0-2
สงบ
สงบ; ควันลอยขึ้นในแนวตั้ง
2-6
ลมอ่อน
ควันเริ่มพัดไปบ่งบอกทิศ แต่กังหันลมยังไม่หมุน
7-11
ลมเฉื่อย อ่อน
เริ่มมีความรู้สึกลมพัดบนใบหน้า ใบไม้เริ่มไหว และกังหันลมเริ่มหมุน
12-19
ลมเฉื่อย เบา
ใบไม้และกิ่งไหว ลมทำให้ธงเบาเริ่มพลิ้ว
20-29
ลมเฉื่อย ปานกลาง
กระดาษที่ทิ้งไว้เริ่มลอยตัว ธงจะพัดเต็มขึ้น
30-39
ลมเฉื่อย สด
ต้นไม้เล็กเริ่มไหว
40-50
ลมเฉื่อย แรง
กิ่งก้านใหญ่ของต้นเริ่มงอ มีเสียงหวีดจากสายไฟฟ้า ร่มต้านลมไม่ได้
51-61
ลมแรง
ต้นไม้ทั้งต้นงอ การเดินในลมไม่ง่าย
62-74
ลมพายุ
กิ่งก้านหักจากต้นไม้ การเดินในลมลำบาก
75-87
ลมพายุแรง
ป้ายโฆษณาและเสาสัญญาณวิทยุโทรทัศน์หัก
88-101
ลมพายุสมบูรณ์
ต้นไม้ถูกถอนราก สิ่งก่อสร้างเสียหาย
102-119
พายุ
ความเสียหายกว้างไกล
มากกว่า 120
พายุเฮอริเคน
ความเสียหายรุนแรงและกว้างไกล