DATE / TIME

   เวลามาตรฐานโลก (UTC)
      เวลาในประเทศไทย + 7
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ
BMA (เรดาร์กทม.)
สุวรรณภูมิ รัศมี 120 กม.
สุวรรณภูมิ รัศมี 240 กม.
สุวรรณภูมิ (ภาพเคลื่อนไหว)
ดอนเมือง รัศมี   60 กม.
ดอนเมือง รัศมี 120 กม.
ดอนเมือง รัศมี 240 กม.
ดอนเมือง (ภาพเคลื่อนไหว)
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์ (ภาพเคลื่อนไหว)
สกลนคร
ขอนแก่น
สุรินทร์
อุบลราชธานี รัศมี 120 กม.
อุบลราชธานี รัศมี 240 กม.
ชัยนาท
นครนายก
ระยอง
ระยอง (ภาพเคลื่อนไหว)
หัวหิน
ชุมพร
ชุมพร (ภาพเคลื่อนไหว)
สุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต รัศมี 120 กม.
ภูเก็ต รัศมี 240 กม.
ภูเก็ต (ภาพเคลื่อนไหว)
กระบี่
สงขลา
เรดาร์ฝนหลวง
อมก๋อย                           พิมาย
ตาคลี                             ชะอำ
สัตหีบ
                        เรดาร์ตรวจอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา รัศมี 240 กิโลเมตร