เรดาร์ตรวจอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา รัศมี 240 กิโลเมตร
 
 
 
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ
BMA (เรดาร์กทม.)
สุวรรณภูมิ รัศมี 120 กม.
สุวรรณภูมิ รัศมี 240 กม.
สุวรรณภูมิ (ภาพเคลื่อนไหว)
ดอนเมือง รัศมี 60 กม.
ดอนเมือง รัศมี 120 กม.
ดอนเมือง รัศมี 240 กม.
ดอนเมือง (ภาพเคลื่อนไหว)
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์ (ภาพเคลื่อนไหว)
สกลนคร
ขอนแก่น
สุรินทร์
อุบลราชธานี รัศมี 120 กม.
อุบลราชธานี รัศมี 240 กม.
ชัยนาท
นครนายก
ระยอง
ระยอง (ภาพเคลื่อนไหว)
หัวหิน
ชุมพร
ชุมพร (ภาพเคลื่อนไหว)
สุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต รัศมี 120 กม.
ภูเก็ต รัศมี 240 กม.
ภูเก็ต (ภาพเคลื่อนไหว)
กระบี่
สงขลา
เรดาร์ฝนหลวง
อมก๋อย ตาคลี
พิมาย ชะอำ
สัตหีบ  
เดือน/ปี /วัน/เวลา ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ ดูด้านบนนี้
LAP ปี ค.ศ.- เดือน - วันที่ - เวลา(+7 เวลาไทย) PPI Corrected Intensity   EI: 1.48°   Sweep: 2 Threshold: 10 Carte sian