TMD Weather Radar
   
เรดาร์ตรวจอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา รัศมี 240 กิโลเมตร
 
 
 
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ
BMA (เรดาร์กทม.)
สุวรรณภูมิ รัศมี 120 กม.
สุวรรณภูมิ รัศมี 240 กม.
สุวรรณภูมิ (ภาพเคลื่อนไหว)
ดอนเมือง รัศมี 60 กม.
ดอนเมือง รัศมี 120 กม.
ดอนเมือง รัศมี 240 กม.
ดอนเมือง (ภาพเคลื่อนไหว)
แม่ฮ่องสอน รัศมี 240 กม
เชียงราย รัศมี 240 กม.
ลำพูน รัศมี 240 กม.
ลำพูน (แสดงอำเภอ)
ลำพูน (ภาพเคลื่อนไหว)
น่าน รัศมี 120 กม.
น่าน รัศมี 240 กม.
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์ (ภาพเคลื่อนไหว)
สกลนคร
ขอนแก่น
สุรินทร์
อุบลราชธานี รัศมี 120 กม.
อุบลราชธานี รัศมี 240 กม.
ชัยนาท
นครนายก
สมุทรสงคราม 120 กม.
ระยอง
หัวหิน
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต รัศมี 120 กม.
ภูเก็ต รัศมี 240 กม.
กระบี่
สงขลา
เรดาร์ฝนหลวง
อมก๋อย ตาคลี
พิมาย ชะอำ
สัตหีบ  
เดือน/ปี /วัน/เวลา ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ ดูด้านบนนี้
LAP ปี ค.ศ.- เดือน - วันที่ - เวลา(+7 เวลาไทย) PPI Corrected Intensity   EI: 1.48°   Sweep: 2 Threshold: 10 Carte sian