ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

ปี งบประมาณ
๒๕๖๒

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
25072562 ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ ( ๓๐ ก.ค.๒๕๖๒)
25072562 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ( ๒๖ ก.ค.๒๕๖๒)
25072562 ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ( ๒๕ ก.ค.๒๕๖๒)
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ยนต์ หมายเลข ฮจ-๑๙๔๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ ก.ค.๒๕๖๒)
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ( ๑๘ ก.ค.๒๕๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ HP LASER JET P๒๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๐ ก.ค.๒๕๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๐ ก.ค.๒๕๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางนอกรถยนต์หมายเลข ฮจ-๑๙๔๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘ ก.ค.๒๕๖๒)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ( ๑ ก.ค.๒๕๖๒)