Home

pt

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของสถานีอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
อุณหภูมิสูงสุดประจำวัน
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
                      อุณหภูมิต่ำสุดประจำวัน               
ปี 2560
ปี2561
ปี 2562
ปี 2563
อุณหภูมิต่ำสุดบริเวณภาคเหนือ ของสถานีอุตุนิยมวิทยา (บริเวณพื้นราบ)
ปริมาณฝน 24ชั่วโมง ตั้งแต่ 07.00น.วานนี้ - 07.00น.วันนี้
   
   
Min2
Rain 24 hr.
ข้อมูลฝนอัตโนมัติ กรมอุตุนิยมวิทยา
ภาพแผนที่การวิเคราะห์ปริมาณฝน ของประเทศไทย
สถิติอุณหภูมิสูงสุด >> Click <<::::::::: สถิติอุณหภูมิต่ำสุด >> Click <<
ปริมาณฝนสะสมทั้งปี >>ปี 2560 >>2561 >>2562
30

 

 

ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ   กรมอุตุนิยมวิทยา
โทร. 053-203802    E-mail: pt@metnet.tmd.go.th, pt48327@gmail.com