อุณหภูมิสูงสุดประจำวัน | รายเดือน ==>
อุณหภูมิต่ำสุดประจำวัน | รายเดือน ==>
ค่าเฉลี่ยฝนรวมทั้งปี ในคาบ 30 ปี (2524-2553)
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.

 

ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ   กรมอุตุนิยมวิทยา
โทร. 053-203802    E-mail: pt@metnet.tmd.go.th, pt48327@gmail.com