พระราชกรณียกิจ กดเพื่อเข้าเว็บไซต์ถวายพระพรออนไลน์ เว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
 


พระชนมพรรษา ๘๓ ปี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ/ลูกจ้าง
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

 

 

หน้าหลัก
ถวายพระพรออนไลน์
พระราชกรณียกิจ

พระชนมพรรษา ๘๘ ปี  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ/ลูกจ้าง
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ