ติดต่อสอบถามข้อมูลสภาพอากาศโทร : 053-277919 , 061-2726699