ติดต่อสอบถามข้อมูลสภาพอากาศโทร : 053-277919 , 061-2726699

คาดหมายอุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุดประจำวัน

กดที่นี่

Expected Temperature

click

พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก

กดที่นี่

Severe areas/heavy rain/very heavy rain

click
พยากรณ์อากาศประจำวัน
WHEATHER FORECAST

(CLICK)