ลักษณะอากาศวันนี้

Posted on Tuesday, November 6, 2018 1:15 PM by Duangporn

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย
คลิกดูรายละเอียด :)

พยากรณ์อากาศสำหรับจังหวัดเชียงใหม่

Posted on Tuesday, November 6, 2018 by Duangporn

อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
คลิกดูรายละเอียด :)

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

Posted on Tuesday, November 6, 2018 1:15 PM by Duangporn

ในช่วงวันที่ 6-7 พ.ย. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาว ส่วนในวันที่ 8-12 พ.ย. อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาว
คลิกดูรายละเอียด :)

พยากรณ์อากาศเดือนธันวาคม พ.ศ.2561

Posted on Nov 2, 2018 by Duangporn

เดือนธันวาคม 2561 คาดว่า บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป และมีอากาศหนาวจัดบางแห่งในบางวัน โดยเฉพาะตอนบนของภาคในช่วงครึ่งหลังของเดือน กับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ และเกิดน้ำค้างแข็งหลายพื้นที่ในบางวัน
คลิกดูรายละเอียด :)

พยากรณ์อากาศฤดูหนาว พ.ศ.2561

Posted on Nov 2, 2018 by Pensiri

ฤดูหนาวปี 2561 คาดว่า ฤดูหนาวจะเริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคม 2561 และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งใกล้เคียงกับค่าปกติ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 20-21 องศาเซลเซียส สูงกว่าค่าปกติ 0.1-1.1 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 19.9 องศาเซลเซียส) และจะมีอากาศหนาวเย็นใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา (อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 20.6 องศาเซลเซียส สำหรับอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดประมาณ 6-7 องศาเซลเซียส และอยู่บริเวณตอนบนของภาคเหนือ ช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดจะเริ่มประมาณครึ่งหลังของเดือนธันวาคม 2561 ถึงปลายเดือนมกราคม 2562 บริเวณเทือกเขา ยอดดอยและยอดภู จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมักมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง
คลิกดูรายละเอียด :)

ติดต่อเรา

สถิติผู้ใช้งาน