ลักษณะอากาศวันนี้

Posted on Thursday, September 20, 2018 1:20 PM by Duangporn

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 กันยายน 2561
หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลได้เคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศอินเดีย ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย เริ่มมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือบริเวณด้านรับลมมรสุมยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสม ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย
คลิกดูรายละเอียด :)

พยากรณ์อากาศสำหรับจังหวัดเชียงใหม่

Posted on Thursday, September 20, 2018 by Duangporn

มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่
คลิกดูรายละเอียด :)

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

Posted on Thursday, September 20, 2018 1:20 PM by Duangporn

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง
คลิกดูรายละเอียด :)

พยากรณ์อากาศเดือนตุลาคม พ.ศ.2561

Posted on July 31, 2018 by Duangporn

เดือนตุลาคม 2561 คาดว่า เดือนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว บริเวณภาคเหนือ ในช่วงประมาณครึ่งแรกของเดือน ลักษณะอากาศจะแปรปรวน จะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ และอากาศจะเริ่มเย็นลงเป็นระยะๆ จากนั้น ปริมาณฝนจะลดลงอีก และจะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของภาคเป็นระยะๆ กับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย จะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อ่าวไทยและภาคใต้ สรุปเดือนนี้ คาดว่า ภาคเหนือ ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ สำหรับอุณหภูมิจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
คลิกดูรายละเอียด :)

พยากรณ์อากาศฤดูฝน พ.ศ.2561

Posted on Apr 30, 2018 by Pensiri

ฤดูฝนปี 2561 คาดว่า ภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 10 ส่วนในช่วงกลางฤดูฝน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงกับค่าปกติ และช่วงปลายฤดูฝน ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงกลางตุลาคมปริมาณฝนรวมจะต่่ากว่าค่าปกติร้อยละ 5
คลิกดูรายละเอียด :)

ติดต่อเรา

สถิติผู้ใช้งาน