ลักษณะอากาศวันนี้

Posted on Friday, July 20, 2018 8:35 AM by Rakchai

หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน“เซินติญ” (SON-TINH) ปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบน แต่ยังส่งผลให้ภาคเหนือ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่
คลิกดูรายละเอียด :)

พยากรณ์อากาศสำหรับจังหวัดเชียงใหม่

Posted on Friday, July 20, 2018 by Rakchai

มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
คลิกดูรายละเอียด :)

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

Posted on Friday, July 20, 2018 8:35 AM by Rakchai

ในช่วงวันที่ 21-25 ก.ค. ร่องมรสุมจะเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมา ลาว และเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลง แต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อเนื่อง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง
คลิกดูรายละเอียด :)

พยากรณ์อากาศเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

Posted on July 10, 2018 by Preecha

เดือนสิงหาคม 2561 คาดว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย โดยจะมีก้าลังแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางช่วง นอกจากนี้ ในบางช่วงอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเคลื่อนผ่านประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในเดือนนี้ คาดว่า ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ
คลิกดูรายละเอียด :)

พยากรณ์อากาศฤดูฝน พ.ศ.2561

Posted on Apr 30, 2018 by Pensiri

ฤดูฝนปี 2561 คาดว่า ภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 10 ส่วนในช่วงกลางฤดูฝน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงกับค่าปกติ และช่วงปลายฤดูฝน ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงกลางตุลาคมปริมาณฝนรวมจะต่่ากว่าค่าปกติร้อยละ 5
คลิกดูรายละเอียด :)

ติดต่อเรา

สถิติผู้ใช้งาน