ลักษณะอากาศวันนี้

Posted on Friday, January 18, 2019 1:19 PM by Duangporn

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 มกราคม 2562 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ซึ่งในระยะสุดสัปดาห์นี้อุณหภูมิจะลดลงได้อีก 1-2 องศาเซลเซียส
คลิกดูรายละเอียด :)

พยากรณ์อากาศสำหรับจังหวัดเชียงใหม่

Posted on Friday, January 18, 2019 by Duangporn

อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส
คลิกดูรายละเอียด :)

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

Posted on Friday, January 18, 2019 1:19 PM by Preecha

ในช่วงวันที่ 19-21 ม.ค. 62 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนในช่วงวันที่ 22-24 ม.ค. 62 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่
คลิกดูรายละเอียด :)

พยากรณ์อากาศเดือนมกราคม พ.ศ.2562

Posted on Dec 20, 2018 by Preecha

เดือนมกราคม 2562 คาดว่า ภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวจัดบางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาค และมีหมอกหนาหลายพื้นที่ บริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และเกิดน้ำค้างแข็งได้ เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆโดยมีกำลังแรงและต่อเนื่อง
คลิกดูรายละเอียด :)

พยากรณ์อากาศฤดูหนาว พ.ศ.2561

Posted on Nov 2, 2018 by Pensiri

ฤดูหนาวปี 2561 คาดว่า ฤดูหนาวจะเริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคม 2561 และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งใกล้เคียงกับค่าปกติ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 20-21 องศาเซลเซียส สูงกว่าค่าปกติ 0.1-1.1 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 19.9 องศาเซลเซียส) และจะมีอากาศหนาวเย็นใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา (อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 20.6 องศาเซลเซียส สำหรับอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดประมาณ 6-7 องศาเซลเซียส และอยู่บริเวณตอนบนของภาคเหนือ ช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดจะเริ่มประมาณครึ่งหลังของเดือนธันวาคม 2561 ถึงปลายเดือนมกราคม 2562 บริเวณเทือกเขา ยอดดอยและยอดภู จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมักมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง
คลิกดูรายละเอียด :)

ติดต่อเรา

สถิติผู้ใช้งาน