ลักษณะอากาศวันนี้

Posted on Thursday, March 14, 2019 6:10 AM by Duangporn

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนตอนใต้แล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ในเย็นวันนี้(23 มีนาคม 2562) ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่ 24-27 มีนาคม 2562 เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ กับมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่
คลิกดูรายละเอียด :)

พยากรณ์อากาศสำหรับจังหวัดเชียงใหม่

Posted on Thursday, March 14, 2019 by Duangporn

อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน
คลิกดูรายละเอียด :)

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

Posted on Thursday, March 14, 2019 6:10 AM by Duangporn

ในวันที่ 23 มี.ค. 62 อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 17-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 24 – 27 มี.ค. 62 มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
คลิกดูรายละเอียด :) INFOGRAPHIC

พยากรณ์อากาศเดือนเมษายน พ.ศ.2562

Posted on Mar 8, 2019 by Preecha

เดือนเมษายน 2562 คาดว่า ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป กับจะมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ แต่ในบางช่วงจะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ซึ่งช่วยคลายความร้อนลงได้บ้างทั้งนี้เนื่องจาก จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ประกอบกับจะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม
คลิกดูรายละเอียด :)INFOGRAPHIC

พยากรณ์อากาศฤดูร้อน พ.ศ.2562

Posted on Feb 05, 2019 by Pensiri

ฤดูร้อนปี 2562 คาดว่า ฤดูร้อนปีนี้ คาดว่า จะเริ่มประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งช้ากว่าปกติ 1-2 สัปดาห์ โดยจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 34-39 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสุงกว่าค่าปกติ (35.8) และจะสูงกว่าปีที่แล้ว ส่วนปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติ โดยในช่วงฤดูร้อนนี้อาจเกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ อาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตร ส่วนปริมาณฝนที่ตกนั้นมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน ดังนั้น ประชาชนควรใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด และเตรียมป้องกันและรับมือกับพายุฤดูร้อนดังกล่าวด้วย
คลิกดูรายละเอียด :)

ติดต่อเรา

สถิติผู้ใช้งาน