ติดต่อสอบถามข้อมูลสภาพอากาศโทร : 053-277919 , 061-2726699

พยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้า

กดที่นี่

พยากรณ์ฝนรวม 24 ชั่วโมง บริเวณภาคเหนือ 7 วันข้างหน้า

กดที่นี่

ลักษณะอากาศทั่วไป

กดที่นี่


พยากรณ์ฝนรวม 24 ชั่วโมง บริเวณภาคเหนือ 7 วันข้างหน้า26-10-2021
27-10-2021
28-10-2021
29-10-2021
30-10-2021
31-10-2021
01-11-2021