ติดต่อสอบถามข้อมูลสภาพอากาศโทร : 053-277919 , 061-2726699

พยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้า

กดที่นี่

พยากรณ์ฝนรวม 24 ชั่วโมง บริเวณภาคเหนือ 7 วันข้างหน้า

กดที่นี่

ลักษณะอากาศทั่วไป

กดที่นี่


พยากรณ์ฝนรวม 24 ชั่วโมง บริเวณภาคเหนือ 7 วันข้างหน้า03-08-2021
04-08-2021
05-08-2021
06-08-2021
07-08-2021
08-08-2021
09-08-2021