ติดต่อสอบถามข้อมูลสภาพอากาศโทร : 053-277919 , 061-2726699

พยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้า

กดที่นี่

พยากรณ์ฝนรวม 24 ชั่วโมง บริเวณภาคเหนือ 7 วันข้างหน้า

กดที่นี่

ลักษณะอากาศทั่วไป

กดที่นี่


พยากรณ์ปริมาณฝนรวม 24 ชั่วโมง บริเวณภาคเหนือ 7 วันข้างหน้า26-05-2024
27-05-2024
28-05-2024
29-05-2024
30-05-2024
31-05-2024
01-06-2024