ติดต่อสอบถามข้อมูลสภาพอากาศโทร : 053-277919 , 061-2726699

พยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้า

กดที่นี่

พยากรณ์ฝนรวม 24 ชั่วโมง บริเวณภาคเหนือ 7 วันข้างหน้า

กดที่นี่

ลักษณะอากาศทั่วไป

กดที่นี่


พยากรณ์ปริมาณฝนรวม 24 ชั่วโมง บริเวณภาคเหนือ 7 วันข้างหน้า17-08-2022
18-08-2022
19-08-2022
20-08-2022
21-08-2022
22-08-2022
23-08-2022