ปรากฏการณ์เอนิโญและลานิญา
อุณหภูมิโลก
แผ่นดินไหว
ศัพท์น่ารู้
สถานการณ์ไฟป่า
สิสันเมฆและปรากฏการณ์ทางอุตุฯ
ลุ่มน้ำน่าน
ลุ่มน้ำปิงตอนบน
สถานการณ์น้ำภาคเหนือตอนบน
สถานการณ์น้ำภาคเหนือตอนล่าง
ระดับน้ำในประเทศไทย
ระดับลุ่มน้ำป่าสัก
ระดับน้ำโขง
สภาพน้ำในเขื่อน
ปริมาณน้ำในเขื่อน
แผนที่ปริมาณน้ำในเขื่อน
พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม
รายงานสาธารณภัย
โครงการพระราชดำริฝนหลวง
คลังข้อมูลสภาพน้ำ
HAWAII
UNISYS
TORNADO
Aviation Weather Center
ภูมิอากาศ
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเดินเรือ
อุตุนิยมวิทยาทะเล
อุตุนิยมวิทยาอุทก
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร
พยากรณ์อากาศ
อากาศวันนี้
โอโซนและรังสีดวงอาทิตย์
ระบบโทรมาตร 110 สถานี
ภูมิศาสตร์สนเทศ
ข้อมูลลุ่มน้ำในประเทศไทย
GIS
ฝ่ายเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ
เครื่องมือเรดาร์และเครื่องมืออุตุฯ
รายงานอากาศต่างประเทศ
สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน
สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
แผนที่อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา
แผนที่ทางเดินพายุ
ข่าวอุตุนิยมวิทยาจากสื่อสิ่งพิมพ์
ประกาศคำสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศแผ่นดินไหวจากกรมอุตุฯ
สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
ประกาศรับสมัครงานในกรมอุตุฯ
ประกวดราคาและสอบราคา
ปิดประกาศกรมอุตุฯ(อินทราเนต)
สหกรณ์กรมอุตุนิยมวิทยา
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา
อินทราเนตกรมอุตุนิยมวิทยา
เว็บบอร์ดกรมอุตุนิยมวิทยา
เว็บบอร์ด CDMS
เว็บบอร์ดงานสารบรรณใหม่
เว็บบอร์ดอินทราเนตโพสก์รูปได้
เว็บบอร์ดรวมอินทราเนต
เว็บบอร์ดสำนักงานเลขานุการกรมอุตุฯ
เว็บบอร์ดสื่อสารกรมอุตุนิยมวิทยา
เครื่องคำนวนอุตุนิยมวิทยา
คณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา
วิสัยทัศน์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
โครงการอุตุนิยมวิทยาอาสาหมู่บ้าน
เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดภาคเหนือ
รายชื่อพายุไต้ฝุ่น
การพัฒนาระบบราชการ
การเฝ้าระวังแผ่นดินไหวในท้องถิ่น ด้วยสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวเสมือนจริง
แบบฟอร์มสถิติ
แบบฟอร์มลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
แบบฟอร์มต่างๆ(อินทราเนต)
แบบฟอร์มกู้ฉุกเฉินสหกรณ์
แบบฟอร์มกู้เงินสหกรณ์สามัญ
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทาง

จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์ปฎิบัติการจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งหางานในจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
นครโบราณเวียงกุมกาม
หอศิลปกรรม ม.เชียงใหม่
วัฒนธรรมล้านนา
ไทยล้านนา
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
โรงแรมเชียงใหม่ดีดี
สโมสรสื่อเดินทาง
สถานีหางดง ปรากฏการณ์ต่างๆบนท้องฟ้า 
chi@ngmaiZone
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
หน่วยงานราชการ
จังหวัดในประเทศไทย
รวมเว็บไว้เป็นหมวดหมู่
สำนักงาน ก.พ.ร.
สลากกินแบ่งรัฐบาล
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข)
รวม Ringtone,Logos,Games
พจนานุกรม LongDo Dict
พจนานุกรมและดิกชันนารีออนไลน์
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ(GIS)
ศูนย์รวมแหล่งงานทั่วประเทศ
ศูนย์รวมแหล่งงานในจังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่หางาน
cmjobscity
cmprice
Buddyjob
Thaieasyjob
Thaijob
careerjet 
WorkVenture
A9
Altavista
Alltheweb
Bing Microsoft
Cuil
Google
Yahoo
MSN
Lycos
Sanook
Search RapidShare
Muti File Host Search
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
ฐานเศรษฐกิจ
บ้านเมือง
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บางกอกโพสท์
ไทยโพสท์
ไทยนิวส์
เชียงใหม่นิวส์
T News เครือข่าย ข่าวสาร ประชาชน
CM108 ข่าวสารทั่วเชียงใหม่-ลำพูน
สยามกีฬา

Hotmail
Thaimail
Yahoo
Chaiyo
Lycos
Gmail
ICTmail
DTAC
TRUEMOVE
AIS
Hutch
TOT
TT&T
Maxnet
3BB
 
KM
 
 
  
IOS Android
 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
ฟ้าหลัวแห้ง,หมอกแดด(Haze) - ลักษณะอากาศที่เกิดจากอนุภาคฝุ่นหรือผงเกลือลอยกระจัดกระจายอยู่ในส่วนหนึ่งของบรรยากาศ อนุภาคเหล่านี้มีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่เมื่อมีจำนวนมากๆอยู่รวมกันจะทำให้ทัศนวิสัยลดลง และท้องฟ้าส่วนนั้นมืดสลัวจนมองไม่เห็นแสงสีต่างๆ   ลมกระโชก(Gust) - ลมแรงที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดชั่วขณะ ผิดไปจากความแรงลมเฉลี่ยในเวลานั้น ระยะเวลาที่เกิดลมกระโชกจะน้อยกว่าลมสคอลล์มาก คือ โดยปรกติมักจะต่ำกว่า 20 วินาที เมื่อลมกระโชกหมดไปแล้ว ความแรงลมจะลดลงกลายเป็นลมอ่อน ตามเกณฑ์ถือกันว่า ลมกระโชกจะต้องมีความเร็วอย่างต่ำ 16 นอต และการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมสูงสุดกับต่ำสุดจะต้องเกินกว่า 9 นอต
ปริมาณน้ำฝน   [ฝนเล็กน้อยวัดจำนวนไม่ได้ หมายถึง ฝนตกวัดได้น้อยกว่า 0.1 มม.]   [ฝนเล็กน้อย หมายถึง ฝนตกวัดได้ 0.1-10.0 มม.]   [ฝนปานกลาง หมายถึง ฝนตกวัดได้ 10.1-35.0 มม.]   [ฝนหนัก หมายถึง ฝนตกวัดได้ 35.1-90.0 มม.]   [ฝนหนักมาก หมายถึง ฝนตกวัดได้มากกว่า 90.0 มม.]   อุณหภูมิอากาศ   [อากาศหนาวจัด หมายถึง อุณหภูมิน้อยกว่า 8 องศาเซลเซียส]   [อากาศหนาว หมายถึง อุณหภูมิ 8.0-15.9 องศาเซลเซียส]   [อากาศค่อนข้างหนาว หมายถึง อุณหภูมิ 16.0-17.9 องศาเซลเซียส]   [อากาศเย็น หมายถึง อุณหภูมิ 18.0-22.9 องศาเซลเซียส]   [อากาศร้อน หมายถึง อุณหภูมิ 35.0-40.0 องศาเซลเซียส]   [อากาศร้อนจัด หมายถึง อุณหภูมิมากกว่า 40.0 องศาเซลเซียส]

                                                                                           
 

ภาพถ่ายเมฆจากดาวเทียม Himawari ทุก 15 นาที
แผนที่อากาศ 0000,0600,1200,1800 UTC (เวลาท้องถิ่น= UTC+7)
ภาพถ่ายเมฆจากดาวเทียม Himawari
แผนที่อากาศ 0000,0600,1200,1800 UTC
เรดาร์ตรวจอากาศ
สอต.เชียงราย
สอต.ลำพูน
สอต.น่าน
สอต.พิษณุโลก
สอต.เพชรบูรณ์
เรดาร์กรมอุตุนิยมวิทยา
เรดาร์เชียงราย
เรดาร์ลำพูน
เรดาร์น่าน
เรดาร์พิษณุโลก
เรดาร์เพชรบูณ์
TMD Radar Composite
Daily Weather Today
พยากรณ์อากาศ
เชียงใหม่
พยากรณ์อากาศ
ระยะสั้นมาก
พยากรณ์อากาศ
รายวัน
พยากรณ์อากาศ
1-5 วัน
พยากรณ์อากาศ
7 วัน
พยากรณ์อากาศ
เพื่อการท่องเที่ยว
Daily Weather Today
พยากรณ์อากาสเชียงใหม่
พยากรณ์อากาศระยะสั้นมาก
พยากรณ์อากาศรายวัน
พยากรณ์อากาศ 1-5 วัน
พยากรณ์อากาศ 7 วัน
พยากรณ์อากาศเพื่อการท่องเที่ยว
เส้นทางเดินพายุ
สื่อวีดิทัศน์
การพยากรณ์อากาศ
แผ่นดินไหว
ศูนย์ภูมิอากาศ
พยากรณ์อากาศเกษตร
พยากรณ์อากาศ
สถานีอุตุฯภาคเหนือ
เส้นทางบิน
เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
อุณหภูมิสูงสุดภาคเหนือ
อุณหภูมิต่ำสุดภาคเหนือ
ปริมาณฝนรวมทั้งปี
ตั้งแต่ 1 ม.ค.2560
ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรวม
ทั้งปีคาบ 30 ปี
แผนที่แสดงข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาคาบ 30 ปี
สภาพอากาศทั่วไป ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  เวลา 07.00 น.

ละติจูด 18° 46' 16.8" N ลองติจูด 98° 59' 00.1" E
สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 314 เมตร
  สภาพอากาศทั่วไป ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน กับฟ้าหลัว
  อุณหภูมิอากาศ 23.9   องศาเซลเซียส
  อุณหภูมิสูงสุดวานนี้ 32.6 องศาเซลเซียส
  อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ 23.8 องศาเซลเซียส
  ความชื้นสัมพัทธ์ 89   เปอร์เซนต์
  ลม (ทิศ/ความเร็ว) ลมสงบ   กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  ความกดอากาศ 1014.5   hPa (Hecto Pascals)
  ทัศนวิสัย 8   กิโลเมตร
  ฝนรวมวันนี้ 0.0   มม.(07.00 วันนี้-07.00 น. พรุ่งนี้)
  ฝนรวม 24 ชั่วโมง 1.0   มม.(07.00 วานนี้-0700 น. เช้านี้)
  ฝนรวมทั้งเดือน 17.1   มม.(T=ฝนตกเล็กน้อยวัดจำนวนไม่ได้)
  ฝนรวมทั้งปี 1282.8   มม.
  รายงานสภาพอากาศทั่วไป
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ดอยอินทนนท์
ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ละติจูด 18° 35' N ลองติจูด 98° 29' E
สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,565 เมตร
  สภาพอากาศทั่วไป เช้าอากาศหนาว
  อุณหภูมิสูงสุดวานนี้     องศาเซลเซียส
  อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้
องศาเซลเซียส
  ฝนรวม 24 ชั่วโมง     มม.(07.00 วานนี้-0700 น. เช้านี้)
กิ่วแม่ปาน
กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่
ละติจูด 18° 35' N ลองติจูด 98° 29' E
สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,157 เมตร
  สภาพอากาศทั่วไป เช้าอากาศหนาว
  อุณหภูมิสูงสุดวานนี้ 18.0   องศาเซลเซียส
  อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้
12.9
องศาเซลเซียส
  ฝนรวม 24 ชั่วโมง 7.0   มม.(07.00 วานนี้-0700 น. เช้านี้)
โครงการหลวงดอยอ่างขาง
โครงการหลวงดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ละติจูด 19° 54' N ลองติจูด 99° 0.2' E
สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,400 เมตร
  สภาพอากาศทั่วไป เช้าอากาศหนาว
  อุณหภูมิสูงสุดวานนี้     องศาเซลเซียส
  อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้
  องศาเซลเซียส
  ฝนรวม 24 ชั่วโมง     มม.(07.00 วานนี้-0700 น. เช้านี้)
พระตำหนักภุพิงคราชนิเวศน์
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  สภาพอากาศทั่วไป เช้าอากาศหนาว
  อุณหภูมิสูงสุดวานนี้     องศาเซลเซียส
  อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้
องศาเซลเซียส
  ฝนรวม 24 ชั่วโมง     มม.(07.00 วานนี้-0700 น. เช้านี้)
 
ขอเรียนเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเป็นกลุ่มคณะ เข้าเยี่ยมชม ดูงาน
เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ การตรวจอากาศการบิน การตรวจอากาศผิวพื้นและเครื่องมือตรวจอากาศ การตรวจอากาศชั้นบน แผนที่อากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ และแผ่นดินไหว ได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โทร 053-277919 , 053-203801(forc@metnet.tmd.go.th)
กลุ่มพยากรณ์อากาศ ขอเชิญแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น และฟังบรรยายสรุป
สภาพอากาศ/พยากรณ์อากาศ   รายสัปดาห์ทุกวันอังคาร เวลา 09.00 น.
โครงการเผยแพร่ความรู้ ด้านอุตุนิยมวิทยาสู่เยาวชน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในภาคเหนือ ที่ต้องการให้วิทยากร จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ไปบรรยายความรู้ให้นักเรียนทุกระดับการศึกษา เรื่อง "อุตุนิยมวิทยาทั่วไปและภัยธรรมชาติ" ที่โรงเรียนของท่าน โปรดแจ้งความประสงค์ และขอทราบรายละเอียด ได้ที่ ประชาสัมพันธ์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (radar327@metnet.tmd.go.th) หรือส่วนพยากรณ์อากาศ โทร 053-277919,053-203801 (forc@metnet.tmd.go.th) หรือฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร 053-275463, แฟกซ์ 053-277815, 053-203800 (bk@metnet.tmd.go.th)  ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 
สอต.ตาก
ประกาศจังหวัดตากเรื่อง การจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยวิทยาตาก(เขื่อนภูมิพล) สอต.ตาก (๑๗ พ.ย.๖๐)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) สอต.ตาก  (๑๗ พ.ย.๖๐)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง สอต.ตาก(เขื่อนภูมิพล)  (๑๗ พ.ย.๖๐)

สอต.ลำพูน
รายละเอียดคุณลักษณะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน สอต.ลำพูน (๑๔ พ.ย.๖๐)
ประกาศซื้อรถบรรทุกดับเบิ้ลแคป(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี สอต.ลำพูน  (๑๔ พ.ย.๖๐)

สอต.กำแพงเพชร
ประกาศประกวดราคซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ กว่ำ ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สอต.กำแพงเพชร  (๒๐ พ.ย.๖๐)
เอกสารประกวดราคาการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) สอต.กำแพงเพชร  (๒๐ พ.ย.๖๐)
รายละเอียดคุณลักษณะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน สอต.กำแพงเพชร  (๒๐ พ.ย.๖๐)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการในงานจ้างก่อสร้างบ้านพัก สอต.กำแพงเพชร  (๑๕ พ.ย.๖๐)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน สอต.กำแพงเพชร  (๑๔ พ.ย.๖๐)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ บ้านระดับ ๗-๘ ของ สอต.กำแพงเพชร  (๑๓ พ.ย.๖๐)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ของ สอต.กำแพงเพชร (๑๓ พ.ย.๖๐)

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ศน.  (๑๐ พ.ย.๖๐)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ ศน.  (๙ พ.ย.๖๐)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ  (๘ พ.ย.๖๐)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สถานที่ตั้ง : ถ.สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 0-5327-5463 ,แฟกซ์ : 0-5327-7815,0-5320-3800,0-5327-7919
เว็บมาสเตอร์ : cholja@hotmail.com
ผู้ช่วยเว็บมาสเตอร์ : nikom@metnet.tmd.go.th
ติดต่อพยากรณ์อากาศ : forc@metnet.tmd.go.th
ติดต่อขอข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา : pt@metnet.tmd.go.th
CopyRight © : 2004 by Northern Meteorological Center All Right Reserved
*** เว็บนี้ใช้ javascipt อาจไม่สนับสนุนบาง Browser หรือไม่แสดงผลที่สมบูรณ์ ***