QR Code เว็ปไซต์ ศน.
 
   
 
 
 
ปรากฏการณ์เอนิโญและลานิญา
อุณหภูมิโลก
สิสันเมฆและปรากฏการณ์ทางอุตุฯ
สถานการณ์น้ำภาคเหนือตอนบน
สถานการณ์น้ำภาคเหนือตอนล่าง
ระดับน้ำโขง
สภาพน้ำในเขื่อน
คลังข้อมูลสภาพน้ำ
ภูมิอากาศ
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเดินเรือ
อุตุนิยมวิทยาทะเล
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร
อากาศวันนี้
โอโซนและรังสีดวงอาทิตย์
ภูมิศาสตร์สนเทศ
เครื่องมือเรดาร์และเครื่องมืออุตุฯ
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
แผนที่ทางเดินพายุ
ประกาศคำสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
ประกาศรับสมัครงานในกรมอุตุฯ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมอุตุนิยมวิทยา
ปิดประกาศกรมอุตุฯ(อินทราเนต)
สหกรณ์กรมอุตุนิยมวิทยา
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา
อินทราเนตกรมอุตุนิยมวิทยา
เว็บบอร์ดกรมอุตุนิยมวิทยา
เว็บบอร์ดอินทราเนตโพสก์รูปได้
เว็บบอร์ดรวมอินทราเนต
เว็บบอร์ดสำนักงานเลขานุการกรมอุตุฯ
เว็บบอร์ดสื่อสารกรมอุตุนิยมวิทยา
เครื่องคำนวนอุตุนิยมวิทยา
คณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา
วิสัยทัศน์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
โครงการอุตุนิยมวิทยาอาสาหมู่บ้าน
เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดภาคเหนือ
รายชื่อพายุไต้ฝุ่น
การพัฒนาระบบราชการ
การเฝ้าระวังแผ่นดินไหวในท้องถิ่น ด้วยสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวเสมือนจริง
แบบฟอร์มสถิติ
แบบฟอร์มขอทำบัตรข้าราชการพลเรือน
แบบฟอร์มลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
แบบฟอร์มต่างๆ(อินทราเนต)
แบบฟอร์มกู้ฉุกเฉินสหกรณ์
แบบฟอร์มกู้เงินสหกรณ์สามัญ
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทาง

จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
สถานีหางดง ปรากฏการณ์ต่างๆบนท้องฟ้า 
จังหวัดในประเทศไทย
สำนักงาน ก.พ.ร.
สลากกินแบ่งรัฐบาล
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข)
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
คม ชัด ลึก
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
ฐานเศรษฐกิจ
บ้านเมือง
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บางกอกโพสท์
ไทยโพสท์
ไทยนิวส์
เชียงใหม่นิวส์
CM108 ข่าวสารทั่วเชียงใหม่-ลำพูน
สยามกีฬา

 
KM
http://www.cmmet.tmd.go.th/forecast/pt/Questionnaires
ITA
 


 
 
  
IOS Android
 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบถามพยากรณ์อากาศได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ได้ที่ 053-277919 ,061 272 6699
ภาพถ่ายเมฆจากดาวเทียม Himawari
แผนที่อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา
แผนที่อากาศ 0000,0600,1200,1800 UTC
เรดาร์ตรวจอากาศ
สอต.เชียงราย
สอต.ลำพูน
สอต.น่าน
สอต.พิษณุโลก
สอต.เพชรบูรณ์
Radar Composite
เรดาร์เชียงราย
เรดาร์ลำพูน
เรดาร์น่าน
เรดาร์พิษณุโลก
เรดาร์เพชรบูณ์
TMD Radar Composite
พยากรณ์อากาศ
ประจำวัน
Daily Weather Today
พยากรณ์อากาศ
เชียงใหม่ / English
รายงานข้อมูลฯ ประจำวัน
เฝ้าระวังปัญหาหมอกควัน
พยากรณ์อากาศ
7 วัน
ดัชนีความร้อนบริเวณภาคเหนือ
พยากรณ์อากาศรายวัน
Daily Weather Today
พยากรณ์อากาศเชียงใหม่
เฝ้าระวังปัญหาหมอกควัน
พยากรณ์อากาศ 7 วัน
ดัชนีความร้อนบริเวณภาคเหนือ
ติดตามกลุ่มฝน
ภาพดาวเทียมและเรดาร์
แผ่นดินไหว
ศูนย์ภูมิอากาศ
พยากรณ์อากาศเกษตร
พยากรณ์อากาศ
สถานีอุตุฯภาคเหนือ
พยากรณ์อากาศ
เพื่อการท่องเที่ยว
ติดตามกลุ่มฝน
พยากรณ์อากาศเพื่อการท่องเที่ยว
อุณหภูมิสูงสุดภาคเหนือ
อุณหภูมิต่ำสุดภาคเหนือ
ปริมาณฝนวานนี้
ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรวม
ทั้งปีคาบ 30 ปี
แผนที่แสดงข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาคาบ 30 ปี
Untitled Document
  รายงานสภาพอากาศทั่วไป
วันที่ 13 มิถุนายน 2564
ดอยอินทนนท์
ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ละติจูด 18° 35' N ลองติจูด 98° 29' E
สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,565 เมตร
  สภาพอากาศทั่วไป  
  อุณหภูมิสูงสุดวานนี้ 14.0   องศาเซลเซียส
  อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ 11.1   องศาเซลเซียส
  ฝนรวม 24 ชั่วโมง 35.0   มม.(07.00 วานนี้-0700 น. เช้านี้)
กิ่วแม่ปาน
กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่
ละติจูด 18° 35' N ลองติจูด 98° 29' E
สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,157 เมตร
  สภาพอากาศทั่วไป
  อุณหภูมิสูงสุดวานนี้ 14.0   องศาเซลเซียส
  อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ 12.1 องศาเซลเซียส
  ฝนรวม 24 ชั่วโมง 25.0   มม.(07.00 วานนี้-0700 น. เช้านี้)
โครงการหลวงดอยอ่างขาง
โครงการหลวงดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ละติจูด 19° 54' N ลองติจูด 99° 0.2' E
สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,400 เมตร
  สภาพอากาศทั่วไป  
  อุณหภูมิสูงสุดวานนี้ 24.3   องศาเซลเซียส
  อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ 17.9   องศาเซลเซียส
  ฝนรวม 24 ชั่วโมง

2.0

  มม.(07.00 วานนี้-0700 น. เช้านี้)
พระตำหนักภุพิงคราชนิเวศน์
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  สภาพอากาศทั่วไป  
  อุณหภูมิสูงสุดวานนี้ 22.5   องศาเซลเซียส
  อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ 16.2   องศาเซลเซียส
  ฝนรวม 24 ชั่วโมง 3.0   มม.(07.00 วานนี้-0700 น. เช้านี้)
Weather Forcast พยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือ
 
ขอเรียนเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเป็นกลุ่มคณะ เข้าเยี่ยมชม ดูงาน
เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ การตรวจอากาศการบิน การตรวจอากาศผิวพื้นและเครื่องมือตรวจอากาศ การตรวจอากาศชั้นบน แผนที่อากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ และแผ่นดินไหว ได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โทร 053-277919 (forc@metnet.tmd.go.th)
กลุ่มพยากรณ์อากาศ ขอเชิญแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น และฟังบรรยายสรุป
สภาพอากาศ/พยากรณ์อากาศ   รายสัปดาห์ทุกวันอังคาร เวลา 09.00 น.
โครงการเผยแพร่ความรู้ ด้านอุตุนิยมวิทยาสู่เยาวชน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในภาคเหนือ ที่ต้องการให้วิทยากร จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ไปบรรยายความรู้ให้นักเรียนทุกระดับการศึกษา เรื่อง "อุตุนิยมวิทยาทั่วไปและภัยธรรมชาติ" ที่โรงเรียนของท่าน โปรดแจ้งความประสงค์ และขอทราบรายละเอียด ได้ที่ ประชาสัมพันธ์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (radar327@metnet.tmd.go.th) หรือส่วนพยากรณ์อากาศ โทร 053-277919 (forc@metnet.tmd.go.th) หรือฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร 053-275463, แฟกซ์ 053-277815, 053-203800 (bk@metnet.tmd.go.th)
 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘ มิ.ย. ๒๕๖๔)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๕๖ รายการ (๑๗ พ.ค. ๒๕๖๔)
 ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (๓ พ.ค. ๒๕๖๔)
25072562ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)(๒๐ เม.ย.๒๕๖๔)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กห 9364 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒ เม.ย. ๒๕๖๔)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮจ 1941 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ ก.พ. ๒๕๖๔)
25072562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กห9364 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔)
25072562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓)( ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขัดพื้นลอกหน้าหินขัดเก่าพร้อมเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบเงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓)
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙(Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVIC-๑๙)) ( ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓)
 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ( ๙ ธ.ค. ๒๕๖๓)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๙ ธ.ค. ๒๕๖๓)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒ ธ.ค. ๒๕๖๓)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและอะไหล่รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นจ 315 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าม่านประตูห้องทำงาน ผอ.ส่วนฯ และประตูที่ใช้ประชุม VDO CONFERENCE ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปูพรมพื้นห้องทำงานผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าม่านห้องประชุมและห้องทำงาน ผอ.ศน.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๙ พ.ย. ๒๕๖๓)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓)
 

สอต.พิษณุโลก

08092563 ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุกรณีเสาส่งสัญญาณสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลกชำรุด (๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓)

 

สอต.กำแพงเพชร

08092563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔)

08092563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (๒๗ เม.ย. ๒๕๖๔)
 
รายการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ - พ.ศ.๒๕๖๓ >>> Click Here
สถานที่ตั้ง : ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 0-5327-5463 ,แฟกซ์ : 0-5327-7815,0-5320-3800,0-5327-7919

เว็บมาสเตอร์ :pt@metnet.tmd.go.th
ติดต่อพยากรณ์อากาศ : forc@metnet.tmd.go.th
ติดต่อขอข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา : pt@metnet.tmd.go.th

ติดต่อพยากรณ์อากาศการบิน : aerocmmet@metnet.tmd.go.th Tel. 0-5320-3801
CopyRight © : 2004 by Northern Meteorological Center All Right Reserved
*** เว็บนี้ใช้ javascipt อาจไม่สนับสนุนบาง Browser หรือไม่แสดงผลที่สมบูรณ์ ***