เครดิตภาพจาก KTB
 
   
 
 
   
 
ปรากฏการณ์เอนิโญและลานิญา
อุณหภูมิโลก
แผ่นดินไหว
ศัพท์น่ารู้
สถานการณ์ไฟป่า
สิสันเมฆและปรากฏการณ์ทางอุตุฯ
ลุ่มน้ำน่าน
ลุ่มน้ำปิงตอนบน
สถานการณ์น้ำภาคเหนือตอนบน
สถานการณ์น้ำภาคเหนือตอนล่าง
ระดับน้ำในประเทศไทย
ระดับลุ่มน้ำป่าสัก
ระดับน้ำโขง
สภาพน้ำในเขื่อน
ปริมาณน้ำในเขื่อน
แผนที่ปริมาณน้ำในเขื่อน
พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม
รายงานสาธารณภัย
โครงการพระราชดำริฝนหลวง
คลังข้อมูลสภาพน้ำ
HAWAII
UNISYS
TORNADO
Aviation Weather Center
ภูมิอากาศ
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเดินเรือ
อุตุนิยมวิทยาทะเล
อุตุนิยมวิทยาอุทก
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร
พยากรณ์อากาศ
อากาศวันนี้
โอโซนและรังสีดวงอาทิตย์
ระบบโทรมาตร 110 สถานี
ภูมิศาสตร์สนเทศ
ข้อมูลลุ่มน้ำในประเทศไทย
GIS
ฝ่ายเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ
เครื่องมือเรดาร์และเครื่องมืออุตุฯ
รายงานอากาศต่างประเทศ
สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน
สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
แผนที่อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา
แผนที่ทางเดินพายุ
ข่าวอุตุนิยมวิทยาจากสื่อสิ่งพิมพ์
ประกาศคำสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศแผ่นดินไหวจากกรมอุตุฯ
สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
ประกาศรับสมัครงานในกรมอุตุฯ
ประกวดราคาและสอบราคา
สหกรณ์กรมอุตุนิยมวิทยา
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา
อินทราเนตกรมอุตุนิยมวิทยา
เว็บบอร์ดกรมอุตุนิยมวิทยา
เว็บบอร์ด CDMS
เว็บบอร์ดงานสารบรรณใหม่
เว็บบอร์ดอินทราเนตโพสก์รูปได้
เว็บบอร์ดรวมอินทราเนต
เว็บบอร์ดสำนักงานเลขานุการกรมอุตุฯ
เว็บบอร์ดสื่อสารกรมอุตุนิยมวิทยา
เครื่องคำนวนอุตุนิยมวิทยา
คณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา
วิสัยทัศน์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
โครงการอุตุนิยมวิทยาอาสาหมู่บ้าน
เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดภาคเหนือ
รายชื่อพายุไต้ฝุ่น
การพัฒนาระบบราชการ
บุคลากรศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
บุคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยา
แบบฟอร์มสถิติ
แบบฟอร์มลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
แบบฟอร์มต่างๆ(อินทราเนต)
แบบฟอร์มกู้ฉุกเฉินสหกรณ์
แบบฟอร์มกู้เงินสหกรณ์สามัญ
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทาง

แม่ฮ่องสอน
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แพร่
น่าน
พะเยา
อุตรดิตถ์
ตาก
สุโขทัย
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
กำแพงเพชร
พิจิตร
เลย
สกลนคร
สุรินทร์
นครพนม
ร้อยเอ็ด
มุกดาหาร
ยะลา
ปัตตานี
นราธิวาส
สตูล
พัทลุง
สถาบันทรัพยากรน้ำและการเกษตร
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก
กรมชลประทานและบริษัท AIS
ป้องกันจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  รวมเว็บไซต์ความรู้ทั่วไป
จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์ปฎิบัติการจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งหางานในจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
นครโบราณเวียงกุมกาม
หอศิลปกรรม ม.เชียงใหม่
วัฒนธรรมล้านนา
ไทยล้านนา
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
โรงแรมเชียงใหม่ดีดี
สโมสรสื่อเดินทาง
สถานีหางดง ปรากฏการณ์ต่างๆบนท้องฟ้า 
chi@ngmaiZone
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
หน่วยงานราชการ
จังหวัดในประเทศไทย
รวมเว็บไว้เป็นหมวดหมู่
สำนักงาน ก.พ.ร.
สลากกินแบ่งรัฐบาล
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข)
รวม Ringtone,Logos,Games
พจนานุกรม LongDo Dict
พจนานุกรมและดิกชันนารีออนไลน์
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ(GIS)
ศูนย์รวมแหล่งงานทั่วประเทศ
ศูนย์รวมแหล่งงานในจังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่หางาน
cmjobscity
cmprice
Buddyjob
Thaieasyjob
careerjet 
A9
Altavista
Alltheweb
Bing Microsoft
Cuil
Google
Yahoo
MSN
Lycos
Sanook
Search RapidShare
Muti File Host Search
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
ฐานเศรษฐกิจ
บ้านเมือง
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บางกอกโพสท์
ไทยโพสท์
ไทยนิวส์
เชียงใหม่นิวส์
T News เครือข่าย ข่าวสาร ประชาชน
CM108 ข่าวสารทั่วเชียงใหม่-ลำพูน
สยามกีฬา

Hotmail
Thaimail
Yahoo
Chaiyo
Lycos
Gmail
Nokia mail
ICTmail
DTAC
TRUEMOVE
AIS
Hutch
TOT
TT&T
Maxnet
3BB
 
KM
 
 
 
  
IOS Android
Menu Upper
 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
ค่านิยม 5 ประการ ของกรมอุตุนิยมวิทยา ESIES » 1.Expertise on Meteorogy เชียวชาญด้านอุตุนิยมวิทยา   2.Standardization มาตรฐานสากล   3.Integration บูรณาการ   4.Early Warning เตือนภัยทันเหตุการณ์   5.Service Mind พึงพอใจด้วยจิตบริการ
»»» ฟ้าหลัว,หมอกแดด (Haze) - ลักษณะอากาศที่เกิดจากอนุภาคฝุ่นหรือผงเกลือลอยกระจัดกระจายอยู่ในส่วนหนึ่งของบรรยากาศ อนุภาคเหล่านี้มีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่เมื่อมีจำนวนมากๆอยู่รวมกันจะทำให้ทัศนวิสัยลดลง และท้องฟ้าส่วนนั้นมืดสลัวจนมองไม่เห็นแสงสีต่างๆ    »»» ลมกระโชก (Gust) - ลมแรงที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดชั่วขณะผิดไปจากความแรงลมเฉลี่ยในเวลานั้น ระยะเวลาที่เกิดลมกระโชกจะน้อยกว่าลมสคอลล์มาก คือ โดยปรกติมักจะต่ำกว่า 20 วินาที เมื่อลมกระโชกหมดไปแล้ว ความแรงลมจะลดลงกลายเป็นลมอ่อน ตามเกณฑ์ถือกันว่า ลมกระโชกจะต้องมีความเร็วอย่างต่ำ 16 นอต และการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมสูงสุดกับต่ำสุดจะต้องเกินกว่า 9 นอต
ปริมาณน้ำฝน   [ฝนเล็กน้อยวัดจำนวนไม่ได้ หมายถึง ฝนตกวัดได้น้อยกว่า 0.1 มม.]   [ฝนเล็กน้อย หมายถึง ฝนตกวัดได้ 0.1-10.0 มม.]   [ฝนปานกลาง หมายถึง ฝนตกวัดได้ 10.1-35.0 มม.]   [ฝนหนัก หมายถึง ฝนตกวัดได้ 35.1-90.0 มม.]   [ฝนหนักมาก หมายถึง ฝนตกวัดได้มากกว่า 90.0 มม.]   อุณหภูมิอากาศ   [อากาศหนาวจัด หมายถึง อุณหภูมิน้อยกว่า 8 องศาเซลเซียส]   [อากาศหนาว หมายถึง อุณหภูมิ 8.0-15.9 องศาเซลเซียส]   [อากาศค่อนข้างหนาว หมายถึง อุณหภูมิ 16.0-17.9 องศาเซลเซียส]   [อากาศเย็น หมายถึง อุณหภูมิ 18.0-22.9 องศาเซลเซียส]   [อากาศร้อน หมายถึง อุณหภูมิ 35.0-40.0 องศาเซลเซียส]   [อากาศร้อนจัด หมายถึง อุณหภูมิมากกว่า 40.0 องศาเซลเซียส]

Untitled Document
Untitled Document
ภาพแผนที่อากาศ แสดงถึงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง โดยประกอบไปด้วยข้อมูลความกดอากาศ แนวปะทะ และร่องความกดอากาศ โดยอักษร H แทนศูนย์กลางของบริเวณที่มีความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็น อักษร L แทนศูนย์กลางของบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ หรือมวลอากาศร้อน และเส้นโค้งที่เชื่อมต่อระหว่างบริเวณที่มีความกดอากาศเท่ากัน เรียกว่า เส้นไอโซบาร์ (Isobar) ตัวเลขบนเส้นไอโซบาร์แสดงค่าความกดอากาศที่อ่านได้ซึ่งอยู่ในหน่วยมิลลิบาร์ ถ้ามีกำลังแรงมากและปรากฏอยู่บนอักษร H บริเวณนั้นก็จะมีอากาศหนาวเย็นมาก แต่ถ้าปรากฏอยู่บนอักษร L บริเวณนั้นก็จะมีฝนตกหนักหรือพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ความถี่ ทุก 6 ชั่วโมง
สภาพอากาศทั่วไป ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
วันที่ 4  ธันวาคม  2559 19.00 น.

ละติจูด 18° 46' 16.8" N ลองติจูด 98° 59' 00.1" E
สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 314 เมตร
  สภาพอากาศทั่วไป ท้องฟ้าโปร่ง
  อุณหภูมิอากาศ 24.9   องศาเซลเซียส
 อุณหภูมิสูงสุดวานนี้ 30.6 องศาเซลเซียส
  อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ 19.2   องศาเซลเซียส
  ความชื้นสัมพัทธ์ 66   เปอร์เซนต์
  ลม (ทิศ/ความเร็ว) 260/07   กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  ความกดอากาศ 1016.3   hPa (Hecto Pascals)
  ทัศนวิสัย 10.0   กิโลเมตร
  ฝนรวมวันนี้ 0.0   มม.(07.00 วันนี้-07.00 น. พรุ่งนี้)
  ฝนรวม 24 ชั่วโมง 0.0   มม.(07.00 วานนี้-0700 น. เช้านี้)
  ฝนรวมทั้งเดือน 98.7   มม.(T=ฝนตกเล็กน้อยวัดจำนวนไม่ได้)
  ฝนรวมทั้งปี 1,025.7   มม.
  สภาพอากาศทั่วไป ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาดอยอ่างขาง
วันที่  4 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น.

ละติจูด 19° 55' 33 " N ลองติจูด 99° 02' 54 " E
สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,530 เมตร
  สภาพอากาศทั่วไป ท้องฟ้าโปร่ง มีฟ้าหลัว
  อุณหภูมิอากาศ 18.0   องศาเซลเซียส
  อุณหภูมิสูงสุดวานนี้ 19.4   องศาเซลเซียส
  อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ 13.2   องศาเซลเซียส
  ความชื้นสัมพัทธ์ 90   เปอร์เซนต์
  ลม (ทิศ/ความเร็ว) 110/4   กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  ความกดอากาศ 1013.71   hPa (Hecto Pascals)
  ทัศนวิสัย 8   กิโลเมตร
  ฝนรวมวันนี้ 0.0   มม.(07.00 วันนี้-07.00 น. พรุ่งนี้)
  ฝนรวม 24 ชั่วโมง 0.0   มม.(07.00 วานนี้-0700 น. เช้านี้)
  ฝนรวมทั้งเดือน 0.0   มม.(T=ฝนตกเล็กน้อยวัดจำนวนไม่ได้)
  ฝนรวมทั้งปี 1684.2   มม.
  รายงานสภาพอากาศทั่วไป
วันที่ 4 ธันวาคม 2559

ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ละติจูด 18° 35' N ลองติจูด 98° 29' E
สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,565 เมตร
  สภาพอากาศทั่วไป  
  อุณหภูมิสูงสุดวานนี้ 15.2   องศาเซลเซียส
  อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ 8.9   องศาเซลเซียส
  ฝนรวม 24 ชั่วโมง 0.0   มม.(07.00 วานนี้-0700 น. เช้านี้)

โครงการหลวงดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ละติจูด 19° 54' N ลองติจูด 99° 0.2' E
สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,400 เมตร
  สภาพอากาศทั่วไป  
  อุณหภูมิสูงสุดวานนี้ 21.9   องศาเซลเซียส
  อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ 8.2   องศาเซลเซียส
  ฝนรวม 24 ชั่วโมง 0.0   มม.(07.00 วานนี้-0700 น. เช้านี้)
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ขอเรียนเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเป็นกลุ่มคณะ เข้าเยี่ยมชม ดูงาน
เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ การตรวจอากาศการบิน การตรวจอากาศผิวพื้นและเครื่องมือตรวจอากาศ การตรวจอากาศชั้นบน แผนที่อากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ และแผ่นดินไหว ได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โทร 053-277919 , 053-203801(forc@metnet.tmd.go.th)
กลุ่มพยากรณ์อากาศ ขอเชิญแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น และฟังบรรยายสรุป
สภาพอากาศ/พยากรณ์อากาศ   รายสัปดาห์ทุกวันอังคาร เวลา 09.00 น.
โครงการเผยแพร่ความรู้ ด้านอุตุนิยมวิทยาสู่เยาวชน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในภาคเหนือ ที่ต้องการให้วิทยากร จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ไปบรรยายความรู้ให้นักเรียนทุกระดับการศึกษา เรื่อง "อุตุนิยมวิทยาทั่วไปและภัยธรรมชาติ" ที่โรงเรียนของท่าน โปรดแจ้งความประสงค์ และขอทราบรายละเอียด ได้ที่ ประชาสัมพันธ์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (radar327@metnet.tmd.go.th) หรือส่วนพยากรณ์อากาศ โทร 053-277919,053-203801 (forc@metnet.tmd.go.th) หรือฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร 053-275463, แฟกซ์ 053-277815, 053-203800 (bk@metnet.tmd.go.th)  ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
»»» ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน           < รายละเอียด > new
»»» ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ new
»»» ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการและชำนาญพิเศษ จ.พิษณุโลก
 
 
สถานที่ตั้ง : ถ.สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 0-5327-5463 ,แฟกซ์ : 0-5327-7815,0-5320-3800,0-5327-7919
เว็บมาสเตอร์ : nipote@metnet.tmd.go.th, cholja@hotmail.com
ผู้ช่วยเว็บมาสเตอร์ : nikom@metnet.tmd.go.th
ติดต่อพยากรณ์อากาศ : forc@metnet.tmd.go.th
ติดต่อขอข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา : pt@metnet.tmd.go.th
CopyRight © : 2004 by Northern Meteorological Center All Right Reserved
*** เว็บนี้ใช้ javascipt อาจไม่สนับสนุนบาง Browser หรือไม่แสดงผลที่สมบูรณ์ ***